Bezpośredni dostęp do naszych katalogów
  • Katalog gazów czystych
Na tej stronie można po prostu wybrać cząsteczkę gazu. Następnie pojawiają się wszystkie dostępne czystości i objętości gazów w butlach.
Wybór produktu następuje przez kliknięcie przycisku "".
Na dole strony znajdują się linki do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i własności fizycznych gazu. Tam też znajdują się wszystkie podstawowe dane dotyczące konkretnych gazów (gęstość, punkt krytyczny, entalpia, itp.).

W przypadku pojawienia się błędu, by anulować dokonany wybór, należy przejść do strony “Wybrane produkty”, następnie wybrać zakładkę “Dostawy” a następnie usunąć produkt przez kliknięcie przycisku "".

Charakterystyka techniczna
Państwo : Australia    
Karta informacji technicznej Gaz
1,1,1,2-Tetrafluoroetan (R134A) C2H2F4
1,3-Butadien 1,3 - C4H6
1-Butan 1 - C4H8
2-Butan, cis 2 - cis - C4H8
2-Butan, trans 2 - trans - C4H8
3-Metylobut-1-en CH2-CH-CH(CH3)2
Acetylén C2H2
Amoniak NH3
Argon Ar
Bromovodík HBr
Chlor Cl2
Chlorodifluorometan (R22) CHClF2
Chlorovodík HCl
Deuterium D2
Difluoroetan-1,1 (R152a) C2H4F2 (R 152A)
Difluorometan (R32) CH2F2
Dimetylamin (CH3)2NH
Dusík N2
Ethan C2H6
Etyl chlorid (R160) C2H5Cl
Etylen C2H4
Etyloamina C2H5-NH2
Fluorid sírový SF6
Hélium He
Hydrogensulfid H2S
Isobutan i - C4H10
Isobuten i - C4H8
Krypton Kr
Kyslík O2
Metanethiol CH3SH
Methan CH4
Metylamin CH3NH2
Metylchlorid CH3Cl
n-Butan n - C4H10
Neon Ne
Oktafluoropropan (R218) C3F8
Oxid dusičitý NO2 (N2O4)
Oxid dusičný NO
Oxid dusný N2O
Oxid siřičitý SO2
Oxid uhelnatý CO
Oxid uhličitý CO2
Propadien C3H4
Propan C3H8
Propen, propylen C3H6
Propyn Propyne (C3H4)
Tetrafluorometan (R14) CF4
Tlenek etylenu CH2(O)CH2
Trifluorometan CHF3
Trimetylamin C3H8NH
Vodík H2
Vzduch N2 + O2
Xenon Xe
Państwo : Kanada    
Karta informacji technicznej Gaz
1,3-Butadien 1,3 - C4H6
1-Butan 1 - C4H8
2-Butan, cis 2 - cis - C4H8
2-Butan, trans 2 - trans - C4H8
3-Metylobut-1-en CH2-CH-CH(CH3)2
Acetylén C2H2
Amoniak NH3
Argon Ar
Bromovodík HBr
Chlor Cl2
Chlorovodík HCl
Deuterium D2
Difluoroetan-1,1 (R152a) C2H4F2 (R 152A)
Dimetylamin (CH3)2NH
Dusík N2
Ethan C2H6
Etyl chlorid (R160) C2H5Cl
Etylen C2H4
Etyloamina C2H5-NH2
Fluorid sírový SF6
Hélium He
Hydrogensulfid H2S
Isobutan i - C4H10
Isobuten i - C4H8
Krypton Kr
Kyslík O2
Methan CH4
Metylamin CH3NH2
Metylchlorid CH3Cl
n-Butan n - C4H10
Neon Ne
Oxid dusičitý NO2 (N2O4)
Oxid dusičný NO
Oxid dusný N2O
Oxid siřičitý SO2
Oxid uhelnatý CO
Oxid uhličitý CO2
Propadien C3H4
Propan C3H8
Propen, propylen C3H6
Propyn Propyne (C3H4)
Tetrafluorometan (R14) CF4
Tlenek etylenu CH2(O)CH2
Trifluorometan CHF3
Trimetylamin C3H8NH
Vodík H2
Vzduch N2 + O2
Xenon Xe
Państwo : USA    
Karta informacji technicznej Gaz
Acetylén C2H2
Amoniak NH3
Argon Ar
Arzen AsH3
Bromovodík HBr
Chlor Cl2
Chlorid boritý BCl3
Chlorovodík HCl
Dichlorsilan SiCl2H2
Dusík N2
Ethan C2H6
Etylen C2H4
Fluorid boritý BF3
Fluorid dusitý NF3
Fluorid sírový SF6
Fluorid wolframový WF6
Fluorovodík HF
Fosfan PH3
Hélium He
Hexafluoroetan (R116) C2F6
Hydrogensulfid H2S
Isobutan i - C4H10
Isobuten i - C4H8
Krypton Kr
Kyslík O2
Methan CH4
Mieszaka 10% He/Ne
Mieszaka 20% He/Ne
Mieszanina 10 % CH4/Ar
Mieszanina 10% CO2 / 10% H2/ N2
Mieszanina 40% H2/He
Mieszanina 40% H2/N2
Mieszanina 5% CH4/Ar
Mieszanina 5% CO2 / 10% H2/ N2
Mieszanina 5% CO2 / 5% H2/ N2
Mieszanina 5% H2/Ar
n-Butan n - C4H10
Neon Ne
Oktafluorocyklobutan (RC318) C4F8
Oktafluoropropan (R218) C3F8
Oxid dusičný NO
Oxid dusný N2O
Oxid siřičitý SO2
Oxid uhelnatý CO
Oxid uhličitý CO2
Propan C3H8
Propen, propylen C3H6
Silan SiH4
Tetrafluorometan (R14) CF4
Trifluorometan CHF3
Vodík H2
Vzduch N2 + O2
Xenon Xe
Charakterystyka techniczna
 
Państwo : Belgia    
Karta informacji technicznej Gaz
1,1,1,2-Tetrafluoroetan (R134A) C2H2F4
1,3-Butadien 1,3 - C4H6
1-Butan 1 - C4H8
1-Butyn 1 - C4H6
2-Butan, cis 2 - cis - C4H8
2-Butan, trans 2 - trans - C4H8
Acetylén C2H2
Amoniak NH3
Argon Ar
Arzen AsH3
Bromovodík HBr
Chlor Cl2
Chlorid boritý BCl3
Chlorodifluorometan (R22) CHClF2
Chlorovodík HCl
cis/trans-2-Buten 2 - C4H8
Deuterium D2
Dichlorsilan SiCl2H2
Dimetyl éter (CH3)2O
Dimetylamin (CH3)2NH
Dusík N2
Ethan C2H6
Etylen C2H4
Fluorid boritý BF3
Fluorid dusitý NF3
Fluorid sírový SF6
Fluorid wolframový WF6
Fluorovodík HF
Fosfan PH3
Hélium He
Hexafluoroetan (R116) C2F6
Hydrogensulfid H2S
Isobutan i - C4H10
Isobuten i - C4H8
Karbonylsulfid COS
Krypton Kr
Kyslík O2
Metanethiol CH3SH
Methan CH4
Metylamin CH3NH2
Metylchlorid CH3Cl
Mieszanina 10 % CH4/Ar
Mieszanina 40% H2/He
Mieszanina 5% CH4/Ar
Mieszanina 5% H2/Ar
n-Butan n - C4H10
Neon Ne
Oktafluorocyklobutan (RC318) C4F8
Oktafluoropropan (R218) C3F8
Oxid dusičitý NO2 (N2O4)
Oxid dusičný NO
Oxid dusný N2O
Oxid siřičitý SO2
Oxid uhelnatý CO
Oxid uhličitý CO2
Propadien C3H4
Propan C3H8
Propen, propylen C3H6
Silan SiH4
Tetrafluorometan (R14) CF4
Tetrafluorosilan SiF4
Trifluorometan CHF3
Vodík H2
Vzduch N2 + O2
Xenon Xe
Państwo : Brazylia    
Karta informacji technicznej Gaz
Acetylén C2H2
Argon Ar
Dusík N2
Hélium He
Kyslík O2
Oxid dusný N2O
Oxid uhličitý CO2
Vodík H2
Vzduch N2 + O2
Państwo : Francja    
Karta informacji technicznej Gaz
1,3-Butadien 1,3 - C4H6
1-Butan 1 - C4H8
1-Butyn 1 - C4H6
2-Butan, cis 2 - cis - C4H8
2-Butan, trans 2 - trans - C4H8
Acetylén C2H2
Amoniak NH3
Argon Ar
Bromovodík HBr
Chlor Cl2
Chlorid boritý BCl3
Chlorovodík HCl
Deuterium D2
Dichlorsilan SiCl2H2
Dimetyl éter (CH3)2O
Dusík N2
Ethan C2H6
Etylen C2H4
Fluorid boritý BF3
Fluorid dusitý NF3
Fluorid sírový SF6
Fluorid wolframový WF6
Fluorovodík HF
Hélium He
Hexafluoroetan (R116) C2F6
Hydrogensulfid H2S
Isobutan i - C4H10
Isobuten i - C4H8
Krypton Kr
Kyslík O2
Methan CH4
Metylchlorid CH3Cl
Mieszanina 10 % CH4/Ar
Mieszanina 40% H2/He
Mieszanina 5 % CO2/O2
Mieszanina 5% CH4/Ar
Mieszanina 5% H2/Ar
Mieszanina ECD 5 % CH4/Ar
Mieszanina ECD 10 % CH4/Ar
n-Butan n - C4H10
Neon Ne
Oktafluorocyklobutan (RC318) C4F8
Oxid dusičitý NO2 (N2O4)
Oxid dusičný NO
Oxid dusný N2O
Oxid siřičitý SO2
Oxid uhelnatý CO
Oxid uhličitý CO2
Propadien C3H4
Propan C3H8
Propen, propylen C3H6
Silan SiH4
Tetrafluorometan (R14) CF4
Tetrafluorosilan SiF4
Trifluorometan CHF3
Vodík H2
Vzduch N2 + O2
Xenon Xe
Państwo : Holandia    
Karta informacji technicznej Gaz
1,1,1,2-Tetrafluoroetan (R134A) C2H2F4
1,3-Butadien 1,3 - C4H6
1-Butan 1 - C4H8
1-Butyn 1 - C4H6
2-Butan, cis 2 - cis - C4H8
2-Butan, trans 2 - trans - C4H8
Acetylén C2H2
Amoniak NH3
Argon Ar
Arzen AsH3
Bromovodík HBr
Chlor Cl2
Chlorid boritý BCl3
Chlorodifluorometan (R22) CHClF2
Chlorovodík HCl
cis/trans-2-Buten 2 - C4H8
Deuterium D2
Dichlorsilan SiCl2H2
Dimetyl éter (CH3)2O
Dimetylamin (CH3)2NH
Dusík N2
Ethan C2H6
Etylen C2H4
Fluorid boritý BF3
Fluorid dusitý NF3
Fluorid sírový SF6
Fluorid wolframový WF6
Fluorovodík HF
Fosfan PH3
Hélium He
Hexafluoroetan (R116) C2F6
Hydrogensulfid H2S
Isobutan i - C4H10
Isobuten i - C4H8
Karbonylsulfid COS
Krypton Kr
Kyslík O2
Metanethiol CH3SH
Methan CH4
Metylamin CH3NH2
Metylchlorid CH3Cl
n-Butan n - C4H10
Neon Ne
Oktafluorocyklobutan (RC318) C4F8
Oktafluoropropan (R218) C3F8
Oxid dusičitý NO2 (N2O4)
Oxid dusičný NO
Oxid dusný N2O
Oxid siřičitý SO2
Oxid uhelnatý CO
Oxid uhličitý CO2
Propadien C3H4
Propan C3H8
Propen, propylen C3H6
Silan SiH4
Tetrafluorometan (R14) CF4
Tetrafluorosilan SiF4
Trifluorometan CHF3
Vodík H2
Vzduch N2 + O2
Xenon Xe
Państwo : Luksemburg    
Karta informacji technicznej Gaz
1,1,1,2-Tetrafluoroetan (R134A) C2H2F4
1,3-Butadien 1,3 - C4H6
1-Butan 1 - C4H8
1-Butyn 1 - C4H6
2-Butan, cis 2 - cis - C4H8
2-Butan, trans 2 - trans - C4H8
Acetylén C2H2
Amoniak NH3
Argon Ar
Arzen AsH3
Bromovodík HBr
Chlor Cl2
Chlorid boritý BCl3
Chlorodifluorometan (R22) CHClF2
Chlorovodík HCl
cis/trans-2-Buten 2 - C4H8
Deuterium D2
Dichlorsilan SiCl2H2
Dimetyl éter (CH3)2O
Dimetylamin (CH3)2NH
Dusík N2
Ethan C2H6
Etylen C2H4
Fluorid boritý BF3
Fluorid dusitý NF3
Fluorid sírový SF6
Fluorid wolframový WF6
Fluorovodík HF
Fosfan PH3
Hélium He
Hexafluoroetan (R116) C2F6
Hydrogensulfid H2S
Isobutan i - C4H10
Isobuten i - C4H8
Karbonylsulfid COS
Krypton Kr
Kyslík O2
Metanethiol CH3SH
Methan CH4
Metylamin CH3NH2
Metylchlorid CH3Cl
Mieszanina 10 % CH4/Ar
Mieszanina 40% H2/He
Mieszanina 5% CH4/Ar
Mieszanina 5% H2/Ar
n-Butan n - C4H10
Neon Ne
Oktafluorocyklobutan (RC318) C4F8
Oktafluoropropan (R218) C3F8
Oxid dusičitý NO2 (N2O4)
Oxid dusičný NO
Oxid dusný N2O
Oxid siřičitý SO2
Oxid uhelnatý CO
Oxid uhličitý CO2
Propadien C3H4
Propan C3H8
Propen, propylen C3H6
Silan SiH4
Tetrafluorometan (R14) CF4
Tetrafluorosilan SiF4
Trifluorometan CHF3
Vodík H2
Vzduch N2 + O2
Xenon Xe
Państwo : Polska    
Karta informacji technicznej Gaz
Acetylén C2H2
Argon Ar
Dusík N2
Hélium He
Kyslík O2
Methan CH4
Oxid dusný N2O
Oxid uhličitý CO2
Vodík H2
Vzduch N2 + O2
Państwo : Tunezja    
Karta informacji technicznej Gaz
Acetylén C2H2
Argon Ar
Dusík N2
Hélium He
Kyslík O2
Methan CH4
Oxid dusný N2O
Oxid uhličitý CO2
Vodík H2
Vzduch N2 + O2